Thông tin & Kiến thức

facebook Google Plus

Bạn có thể tìm thấy dưới đây một số thông tin và kiến thức về đệm khí, module khí, hệ thống di chuyển, bộ KIT di chuyển và các sản phẩm khác của chúng tôi. Những thông tin này sẽ giúp ích khi bạn lựa trọn sản phẩm cho ứng dụng của mình. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn chưa tìm được thông tin mà bạn đang cần quan tâm trong danh mục này

Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi của bạn về các sản phẩm và thiết bị đệm khí, các ứng dụng di chuyển máy móc/thiết bị của bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số (04) 6687-2330 / sale@airami.com hoặc điền thông tin theo mẫu Contact Us, để được hỗ trợ đầy đủ nhất.

Tin tức
Facebook Youtube
Twitter Google Plus
Hỗ trợ online:
Skype Yahoo

Call:
(04) 6687.2330