Khuyến cáo

facebook Google Plus

Trang chủ > khuyến cáo

Những nội dung hiển thị trên website của chúng tôi chỉ cho mục đích thông tin tham khảo và không chịu trách nhiệm pháp lý. Xin vui lòng xem kỹ Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi trước khi sử dụng website này.

Toàn bộ dữ liệu, thông số kỹ thuật, tài liệu giới thiệu, catalô, những ứng dụng của sản phẩm được miêu tả trong website, chỉ là ví dụ. Chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ khi nào mà không cần báo trước.

Chúng tôi không có nghĩa vụ và không đảm bảo phải cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện thông tin đã được đăng tải trên website, hoặc đối với những sự cố gây cản trở truy cập website.

Xin vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi bạn sử dụng những thông tin này vào bất kỳ mục đích gì. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp những công bố chính xác khi phản hồi với bạn thông qua những yêu cầu cụ thể được gửi tới chúng tôi.

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng website của chúng tôi bạn sẽ chịu hoàn toàn rủi ro. Chúng tôi không giải thích hoặc thực hiện bảo hành, chứng thực hoặc xác nhận bất kỳ điều gì về: hoạt động website, nội dung, thông tin, hoặc sản phẩm. Sự miễn chịu trách nhiệm cũng bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hành đối với việc sự phù hợp và khả năng bán được đối với những mục đích đặc biệt và không bị xâm phạm, và bảo đảm việc truy cập tới/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi bị dán đoạn/ hoặc bị lỗi ngẫu nhiên/ hoặc lỗi dịch vụ.

Website của chúng tôi sử dụng một số dịch vụ phân tích của Google (Google Analytics), để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây.

Tin tức
Facebook Youtube
Twitter Google Plus
Hỗ trợ online:
Skype Yahoo

Call:
(04) 6687.2330