Điều khoản sử dụng

facebook Google Plus

Trang chủ > Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website AIRAMI.COM ! Xin vui lòng đọc những điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng, hoặc khi bạn điền thông tin vào bất cứ form thông tin. Chúng tôi có quyền thay đổi những điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào, và bạn đồng ý chấp thuận và tuân thủ theo những sự thay đổi này.

Chấp nhận các điều khoản của chúng tôi

Việc truy cập website của chúng tôi, xem và truy xuất cũng như sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc thu thập thông tin, tham khảo, điền thông tin vào website, đăng nhập vào website của chúng tôi … , có nghĩa là Bạn đồng ý với việc tuân theo những Điều khoản và Điều kiện về dịch vụ được nêu dưới đây. Nếu bạn không muốn tuân theo các điều kiện này, lựa chọn duy nhất của bạn là không truy cập, xem hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của website chúng tôi. Bạn hiểu, đồng ý và xác nhận rằng những điều khoản dưới đây thiết lập một thoản thuận sử dụng ràng buộc hợp pháp giữa bạn và chúng tôi, và việc bạn sử dụng website của chúng tôi sẽ thể hiện rằng bạn đã chắc chắn đồng ý với bản thỏa thuận sử dụng này.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có quyền thay đổi, nâng cấp hoặc ngừng bất kỳ dịch vụ nào trên website mà không cần thông báo trước với bạn, ngay cả khi điều này có thể làm hạn chế bạn truy cập bất cứ thông tin nào hiển thị trên trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn đồng ý và xác nhận rằng chúng tôi có quyền cung cấp các dịch vụ tới bạn thông qua các đại lý, nhà phân phối hoặc chi nhánh.

Quyền sở hữu

Bạn xác nhận và đồng ý rằng website của chúng tôi có thể chứa những thông tin bí mật và được sở hữu, bao gồm các nhãn hiệu, ký hiệu dịch vụ và bằng sáng chế được bảo vệ bởi luật pháp sở hữu trí tuệ và hiệp ước sở hữu trí tuệ toàn cầu. Chúng tôi cho phép bạn xem và tạo bản sao nội dung cho việc lưu trữ, sử dụng cá nhân, và sử dụng cho mục đích phi thương mại. Nội dung của chúng tôi không được đem bán, tái chế, hoặc phân phát mà không được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản. Bất cứ nhãn hiệu của bên thứ ba, ký hiệu dịch vụ, biểu tượng là tải sản sở hữu của chủ thể tương ứng. Các quyền khác không được nêu ở đây sẽ được thực hiện theo thông lệ.

Điền thông tin

Khi bạn điền thông tin vào website của chúng tôi, bạn đã đồng thời cho phép chúng tôi quyền tự do công bố, hiển thị, thay đổi, tự do xuất bản, phân phát hoặc cung cấp cấp thông tin nội dung của bạn ở phạm vi toàn thế giới. Bạn xác nhận và cam đoan rằng bạn có đầy đủ quyền để cho phép chúng tôi sử dụng thông tin như nêu ở trên.

Sự chấm dứt của Thỏa thuận sử dụng

Các điều khoản của thỏa thuận sử dụng này sẽ tiếp tục áp dụng liên tục, cho tới khi chấm dứt bởi một trong hai bên mà không cần thông báo vào bất cứ thời gian nào về bất kỳ lý do gì. Các điều khoản được áp dụng mãi mãi, sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự chấm dứt của thỏa thuận sử dụng này.

Miễn chịu trách nhiệm

Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng website của chúng tôi bạn sẽ chịu hoàn toàn rủi ro. Chúng tôi không giải thích hoặc thực hiện bảo hành, chứng thực hoặc xác nhận bất kỳ điều gì về: hoạt động website, nội dung, thông tin, hoặc sản phẩm. Sự miễn chịu trách nhiệm cũng bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hành đối với việc sự phù hợp và khả năng bán được đối với những mục đích đặc biệt và không bị xâm phạm, và bảo đảm việc truy cập tới/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi bị dán đoạn/ hoặc bị lỗi ngẫu nhiên/ hoặc lỗi dịch vụ.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ sự cố nào sảy ra có tính chất trực tiếp, dán tiếp, ngẫu nhiên, hệ quả hoặc những dẫn chứng liên quan tới website. Việc giới hạn trách nhiệm pháp lý cũng bao gồm, nhưng không giới hạn, những tổn tổn hất về: mất lợi nhuận, dán đoạn kinh doanh, danh tiếng kinh doanh, mất chương trình hoặc thông tin, thông tin, sự dừng tạm thời hay vĩnh viễn của dịch vụ hoặc truy xuất thông tin, mất hay dán đoạn nội dung hoặc thông tin, lỗi lưu trữ nội dung hoặc thông tin. Sự giới hạn trách nhiệm trên sẽ dụng áp dụng dù cho website đã thông báo, hay biết được khả năng có thể sảy ra những sự cố này hay không.

Nội dung bên ngoài

Website của chúng tôi có thể bao gồm các đường dẫn (link) tới nội dung được cung cấp của bên thứ 3, những thông tin quảng cáo hoặc website khác. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm và không cần chứng thực bất cứ nội dung quảng cáo, hay sản phẩm hoặc tài nguyên từ những nguồn thông tin này, hoặc từ những website bên ngoài đó.

Đặng ký tài khoản

Bạn phải đồng ý với những điều khoản sau khi đăng ký tài khoản người dùng trên website của chúng tôi:

 • Những thông tin bạn cung cấp liên quan tới bạn phải đúng sự thật, đầy đủ và bạn KHÔNG ĐƯỢC xâm phạm tới quyền cá nhân của bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác.
 • Bạn đồng ý cho phép website của chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu mà bạn cung cấp, những phải phù hợp với với những điều khoản khác trong thỏa thuận sử dụng website này.
 • Bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng của website này.
 • Bạn không được tiết lộ mật khẩu của bạn, hoặc cho người khác sử dụng tài khoản của bạn, hoặc gây nguy hiểm cho sự oan toàn tài khoản của bạn.
 • Bạn có trách nhiệm dữ những thông tin bạn cung cấp chính xác và cập nhật mới nhất.

Bạn có thể thay đổi hoặc hoàn thiện dữ liệu cá nhân bằng tính năng cập nhật trong website. Nếu bạn muốn những dữ liệu về bạn cần được xóa khỏi website chúng tôi, xin vui lòng gửi email tới admin@airami.com.

airami có thể gõ bỏ tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm một trong những điều khoản và điều kiện sử dụng của website, hoặc chúng tôi nhận được những khiếu lại liên quan của người dùng khác. Trong trường hợp airami gỡ bỏ tài khoản của bạn, bạn có thể sẽ không tạo được tài khoản mới nếu không được sự cấp phép.

Quyền riêng tư

Website này được kiểm soát và duy trì bởi airami, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và những dữ liệu chúng tôi thu thập và xử lý trên website của chúng tôi. Website có nhiều dịch vụ mà nó không yêu cầu/buộc bạn phải đăng ký hoặc điền/đệ trình bất cứ thông tin nào. Để nâng cao trải nhiệm của bạn đối với website, website có sử dụng Cookies và website có thể thu thập, lưu trữ một số thông tin của bạn trên máy chủ.

Một số tính năng của website yêu cầu bạn phải điền những thông tin nhất định, như đăng ký tài khoản trên website, hoặc gửi cho chúng tôi yêu cầu qua trang Contact. Tất cả những dữ liệu bạn điền và cung cấp sẽ bị thu thập và sử dụng bởi us.

We thu thập và sử dụng dữ liệu mà bạn đã điền/đệ trình cho những mục đích sau:

 • Cung cấp cho bạn/tổ chức của bạn những thông tin về chúng tôi.
 • Quản trị thông tin các thông tin về các đối tác của chung tôi và đăng ký người dùng (user) trên website.
 • Quản lý các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
 • Gửi người dùng (User) đã đăng ký bản tin, email quảng cáo và thông tin khuyến mãi.
 • Cung cấp cho người dùng đăng ký (User) tin tức về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Cho mục đích thống kê, để nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
 • Cung cấp báo giá, trợ giúp và trả lời các câu hỏi của bạn, thông qua việc gửi thông tin trên trang Liên Lạc.

Để cung cấp cho bạn/tổ chức của bạn những dịch vụ, những thông tin mà bạn cung cấp, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, có thể sẽ được sử dụng ở bất cứ quốc gia nào mà chúng tôi đang hoạt động. Tuy nhiên, dữ liệu mà bạn cung cấp chỉ được sử dụng trong tổ chức của chúng tôi và sẽ không được chia sẻ cho bên thứ ba mà không có sự cho phép, trừ trường hợp yêu cầu bởi tòa án.

Chúng tôi có thể sửa đổi những điều khoản riêng tư ở trên. Việc bạn sử dụng website này sẽ bị điều chỉnh bởi những quy định đang được đăng tải trên website.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào liên quan tới việc sử dụng/quản lý thông tin của bạn, xin vui lòng gửi email tới admin@airami.com.

Sử Dụng COOKIES

XIN LƯU Ý: website sử dụng nhiều loại cookies để có thể hoạt động được một số tính năng trên website. Cookies là một file văn bản nhỏ, nó chứa một phần những thông tin đã được tải về máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập vào website. Những Cookies này sẽ gửi lại một số thông tin tới trang web mà bạn đã truy cập hoặc một trang web khác mà nó có thể nhận ra Cookie đó.

Tài khoản và Mật khẩu

Bạn có trách nhiệm về việc duy trì bảo mật về mật khẩu, sự đăng nhập, và thông tin tài khoản của bạn. Bạn sẽ phải tự chịu mọi tổn thất cho việc sử dụng website bởi chính bạn và/hoặc việc người khác sử dụng thông tin tài khoản của bạn.

Trang liên lạc Contact Us

Trang Contact Us (Liên Lạc) được sử dụng chủ yếu cho việc liên lạc giữa nhân viên chúng tôi với người duyệt web. Khách duyệt web có thể sử dụng trang Contact Us để gửi các nội dung đề nghị, hoặc những câu hỏi liên quan tới sản phẩm dịch vụ trong phạm vi website. Bạn có thể sử dụng Form để hỏi những câu hỏi chung về website hoặc nội dung, thông báo những đường link lỗi, những vấn đề riêng tư, và/hoặc khiếu lại, thắc mắc. Tất cả những vấn đề về kỹ thuật sẽ được chuyển tới bộ phận quản trị để được xử lý. Những thông tin mà bạn cung cấp trong Contact Us sẽ được lưu trữ. Chúng tôi có thể, trừ khi bạn có yêu cầu riêng, lưu trữ, biên tập và sử dụng email của bạn cho thông tin của phần Q&A (Hỏi đáp và trả lời), hoặc dùng cho mục đích thống kê, gửi email marketing, gửi bản tin, hoặc một số mục đích khác tương tự. Khi bạn điền/đệ trình thông tin vào trang Contact Us, bạn đã đồng ý với các điều khoản này và các điều khoản sử dụng khác của chúng tôi.

Thực hiện theo thỏa thuận sử dụng

Bạn hiểu và đồng ý rằng những điều khoản ở trên tạo nên thoản thuân chung tổng thể về việc sử dụng website giữa bạn và chúng tôi. Bạn có thể bị bổ sung một số điều khoản sử dụng và điều kiện khi sử dụng website, mua hàng hoặc sử dụng một số dịch vụ khác, hoặc nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba.

Thay đổi các điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi những điều khoản sử dụng bất cứ khi nào mà không cần báo trước. Hiệu lực của sự thay đổi điều khoản được tính từ khi được đăng tải và việc sử dụng website của bạn sau thời điểm này sẽ phải tuân thủ theo những điều khoản sử dụng mới.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề gì liên quan tới website, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email…. Như đã đề cập trong phần Điều khoản riêng tư bên trên, mọi giao dịch hoặc những thông tin, mà gửi cho chúng tôi qua website, hoặc email qua internet, sẽ không được đảm bảo oan toàn tuyệt đối.

Tin tức
Facebook Youtube
Twitter Google Plus
Hỗ trợ online:
Skype Yahoo

Call:
(04) 6687.2330