Liên Lạc

facebook Google Plus

Trang chủ > Liên lạc

Bạn đang quan tâm tới giá của sản phẩm? Xin vui lòng điền đầy đủ vào phiếu thông tin dưới đây vấn ấn vào nút Send:

Những ô có ký hiệu (*) là bắt buộc

Airami Industrial

Tel: 024.6687.2330

Fax: 024.6687.2330

Email: hegatek[at]gmail.com

Tin tức
Facebook Youtube
Twitter Google Plus
Hỗ trợ online:
Skype Yahoo

Call:
(04) 6687.2330